Советы адвоката

Як подати зустрічний позов у господарському процесі

Хозяйственное право

У даній пораді викладено стислий опис  щодо  подання зустрічного позову у господарському процесі Питання щодо подання зустрічного позову у господарському процесі висвітлено у ст. 60 Господарського процесуального Кодексу України.
Слід зазначити, що зустрічний позов являє собою позов, який подається Відповідачем до Позивача для одночасного розгляду з первісним позовом, та містить самостійні матеріально-правові вимоги відповідача до позивача.
При цьому, Зустрічний позов має певну специфіку, яка відрізняє його від інших видів позовів (зокрема, й від первісного).

Инструкция:

 • 1
  Право подання зустрічного позову має не будь-який учасник процесу, а лише Відповідач за первісним позовом; пред'являється він до первісного позивача.
 • 2
  подання зустрічного позову є можливим лише в господарському суді першої інстанції до початку розгляду справи по суті. У разі, коли в результаті касаційного перегляду рішення у справі скасовано, а справу передано на новий розгляд до господарського суду першої інстанції, відповідач під час нового розгляду справи вправі пред'явити зустрічний позов. 1) Якщо позовну заяву за зустрічним позовом подано до винесення ухвали про прийняття позовної заяви до розгляду і до порушення провадження у справі, ця позовна заява не повинна прийматися судом і підлягає поверненню, оскільки відповідач набуває свого процесуального статусу з моменту винесення ухвали про прийняття позовної заяви до розгляду і порушення провадження у справі. Отже, право на подання зустрічного позову виникає у відповідача з моменту винесення господарським судом цієї ухвали. 2) Якщо позовну заяву подано після початку розгляду справи по суті, то суд відмовляє у прийнятті зустрічного позову на підставі ч. 1 ст. 62 ГПК України. Так, згідно з ч. 5 ст. 22 ГПК України Відповідач має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати зустрічний позов. Відповідно до ст. 60 ГПК України, Відповідач має право подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом до початку розгляду господарським судом справи по суті. У п. 3.12 Постанови Пленуму Вищого Господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" роз'яснено, що початок розгляду справи по суті має місце з того моменту, коли господарський суд після відкриття судового засідання, роз'яснення (за необхідності) сторонам та іншим учасникам судового процесу їх прав та обов'язків і розгляду інших клопотань і заяв (про відкладення розгляду справи, залучення до участі в ній інших осіб, витребування додаткових доказів тощо) переходить безпосередньо до розгляду позовних вимог, про що зазначається в протоколі судового засідання. Відповідно до п. 3.15 Пленуму Вищого Господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року право Відповідача на подання зустрічного позову для спільного розгляду з первісним позовом також пов'язується з початком розгляду господарським судом справи по суті. У разі подання зустрічного позову після початку розгляду справи по суті суддя відмовляє в його прийнятті на підставі п. 1 ч. 1 ст. 62 ГПК України як такого, що поданий з порушенням припису ч. 1 ст. 60 ГПК України; при цьому не має значення, з яких причин (поважних чи неповажних) зустрічний позов не було подано до початку такого розгляду. У цьому разі відповідач не позбавлений можливості звернутися з новим позовом у загальному порядку. У цьому разі, судовий збір підлягає поверненню на підставі п.3 ч.1 ст. 7 Закону України “Про судовий збір”. Так, відповідно до п.3 ч. 1 ст. 7 Закону України “Про судовий збір” сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі відмови у відкритті провадження у справі. Згідно положень ч. 2 ст. 7 даного Закону, судовий збір в даному випадку повертається повністю. Отже, на підставі вищевказаних норм відповідач має право подати зустрічний позов лише до початку розгляду господарським судом справи по суті.
 • 3
  щодо сплати судового збору за подання зустрічного позову, то слід зауважити, що згідно ч. 2 ст. 60 ГПК України подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів. Частиною 1 ст. 4 Закону України “Про судовий збір” передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Відтак, при обчисленні розміру ставки судового збору за подання позовної заяви за зустрічним позовом слід керуватись наступними нормами, зокрема: - за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру — пунктом п.2.1. ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, згідно з яким сума судового збору становить 2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат; - за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру — пунктом п.2.2. ч.2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, згідно з яким сума судового збору становить 1 розмір мінімальної заробітної плати.
 • 4
  зустрічний позов має на меті захист від первісного позову або заліком, або спростуванням його частково чи повністю, або розглядом в одному провадженні хоча й різних, але взаємопов'язаних вимог. Варто також зазначити, що зустрічний позов може подаватися не лише для захисту проти первісного позову, а й бути самостійним засобом захисту проти відповідача, іноді зустрічний позов може бути спрямовано тільки до заліку первісної вимоги. Подання зустрічного позову надає можливість через спільний розгляд первісної і зустрічної вимоги повніше врахувати правові відносини сторін. Частиною 1 статті 60 ГПК передбачено, що зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним. Взаємна пов'язаність зустрічного та первісного позовів може виявлятись у такому: а) обидва позови взаємно пов'язані, і їх спільний розгляд сприятиме оперативному і правильному вирішенню спору. Взаємна пов'язаність первісного і зустрічного позову може виражатись у підставах цих позовів або поданих доказах; б) вимоги за зустрічним і первісним позовами можуть зараховуватись. Відповідно до ст. 601 ЦК зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги; в) задоволення зустрічного позову може виключати повністю або частково задоволення первісного позову. Подання такого зустрічного позову має на меті довести відсутність у позивача матеріально-правової підстави на задоволення первісного позову через відсутність матеріальних правовідносин, з яких випливає суб'єктивне право позивача за первісним позовом. Найчастіше це - позов про визнання договору недійсним або позов про визнання права. У таких випадках задоволення зустрічного позову тягне за собою відмову у первісному позові повністю чи частково. Відсутність однієї з названих підстав прийняття зустрічного позову зумовлює повернення зустрічної позовної заяви з посиланням на ст. 60 ГПК України. У п. 3.15 Пленуму Вищого Господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року зазначається, що обставини, які свідчать про взаємну пов'язаність зустрічного позову з первісним (зокрема, за підставами цих позовів та/або поданими доказами; у зв'язку з тим, що задоволення зустрічного позову виключатиме частково чи повністю задоволення первісного позову тощо), а так само докази, що підтверджують саме ці обставини, повинні зазначатися у зустрічній позовній заяві (п. 5 ч.2 ст.54 ГПК України). Якщо у ній не вказано відповідних обставин, на яких, зокрема, ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують ці обставини, то зустрічна позовна заява повертається без розгляду з посиланням на п.3 ч.1 ст. 63 та статтю 60 ГПК України. При цьому, така заява не може повертатися судом з посиланням на п. 5 ч.1 ст. 63 ГПК України, оскільки подання зустрічного позову не означає об'єднання вимог в одній позовній заяві. Так, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 63 ГПК України, суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо у позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, обґрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми. Вищезазначене порушення є підставою для повернення зустрічного позову і доданих до нього документів без розгляду.

Важно!

Відповідач має право подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом лише до початку розгляду господарським судом справи по суті.

Законодательная база:

Расскажи друзьям:

Спросите эксперта:

Не получили ответ на свой вопрос? Спросите нашего эксперта:
Полезный совет? Нет: 0
Христова Мария
Чтобы написать адвокату, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Вход

Не верный Логин или пароль

Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь: